лабораторія якості

Державне підприємство «Артемсіль»  в своїй  структурі  управління має атестовану центральну лабораторію якості і лабораторії якості виробничих підрозділів. Основне завдання ціх підрозділів –  контроль якості та безпеки готової продукції, вхідний контроль сировини, таро-пакувальних матеріалів.  Вся продукція, що відвантажується, проходить ретельний контроль якості, на підставі чого на кожну партію готової продукції видається посвідчення якості та безпеки.

Центральна лабораторія якості є самостійним структурним підрозділом підприємства здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України, нормативних документів на продукцію соляної промисловості.

Якість солі кухонної камяної,що випускається  підприємством, підтверджується сертифікатами відповідності системи Укрсепро. На підприємстві упроваджена на успішно функціонує міжнародна  інтегрована  система управління якістю і безпекою харчових продуктів   ISO 9001:2015. «Система управління якістю» та  ISO  22000:2005 «Системи менеджмента безпеки харчових продуктів. Вимоги до усіх організацій у ланцюгу виробництва і постачання харчових продуктів». Завдяки  постійному контролю фахівців лабораторії забезпечується якість солі камяної на всіх технологічних ланцюгах виробництва,  а також  готової продукції.

ДП «Артемсіль» випускає свою продукцію на рівні кращих світових зразків, що підтвержується безліччю присуджених нашому підприємству вітчизняних і зарубіжних нагород за якість.

Все це є дуже привабливим для чисельних покупців продукції підприємства.                                   

Фізико-хімічні показники солі кухонної згідно ДСТУ 3583:2015

Назва показника

Фактичні

показники

Норма у перерахунку на суху речовину для ґатунків

вищий

перший

другий

Масова частка хлориду натрію, % не менше

97,5 – 98,2

98,20

97,50

97,00

Масова частка кальцій-іона, % не більше

0,35 – 0,49

0,35

0,55

0,70

Масова частка магній-іона, % не більше

0,02 – 0,05

0,08

0,10

0,25

Масова частка сульфат-іона, % не більше

0,8 – 1,2

0,85

1,20

1,50

Масова частка калій-іона (для продукту без йодовмісної добавки ), % не більше

 

0,009 – 0,011  

 

0,10

 

0,20

 

0,40

Масова частка оксиду заліза (ІІІ), % не більше

0,0017 -0,0021

0,040

0,040

0,040

Масова частка нерозчинного у воді залишку (н.з.), % не більше

0,2 – 0,4

0,25

0,45

0,85

Масова частка вологи, % не більше

0,1 – 0,2

0,25

0,25

0,25

 

Склад кухонної солі за крупністю згідно ДСТУ 3583:2015

Мелена сіль

Класифікація кухонної солі

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Помел 0

До 0,8 мм включно, не менше

Понад 1,2 мм не більше

70,0

10,0

Помел 1

До 1,2 мм включно, не менше

Понад 2,5 мм, не більше

85,0

3,0

Помел 2

До 2,5 мм включно, не менше

Понад 4,0 мм, не більше

90,0

5,0

Помел 3

До 4,0 мм включно, не менше

Понад 4,0 мм, не більше

85,0

15,0

 

Просіяна сіль

Класифікація кухонної солі

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Помел 0

До 0,2 мм включно, не більше

Понад 0,2 мм до 0,8 мм включно, не менше

Понад 0,8 мм, не більше

10,0

70,0

20,0

Помел 1

До 0,8 мм включно, не більше

Понад 0,8 мм до 1,2 мм включно, не менше

Понад 1,2 мм не більше

15,0

75,0

10,0

Помел 2

До 1,2 мм включно, не більше

Понад 1,2 мм до 2,5 мм включно, не менше

Понад 2,5 мм, не більше

10,0

75,0

15,0

Помел 3

До 2,5 мм включно, не більше

Понад 2,5 мм до 4,0 мм включно, не менше

Понад 4,0 мм, не більше

10,0

65,0

25,0

 

Знепилена сіль

Класифікація кухонної солі

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Помел 1

До 0,2 мм включно, не більше

Понад 0,2 мм до 1,2 мм включно, не менше

Понад 2,5 мм, не більше

 

10,0

75,0

3,0

 

 Фізико-хімічні показники солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246:2003

Назва показника

Фактичні

показники

Норма у перерахунку на суху речовину для ґатунків

вищий

перший

Масова частка хлориду натрію, % не менше ніж

97,5 – 98,2

97,5

90,0

Масова частка кальцій-іона, % не більше ніж

0,35 – 0,49

0,55

0,8

Масова частка магній-іона, % не більше ніж

0,02 – 0,05

0,15

0,20

Масова частка сульфат-іона, % не більше ніж

0,8 – 1,2

1,2

2,0

Масова частка калій-іона, % не більше ніж

0,009 – 0,011 

0,20

0,20

Масова частка оксиду заліза (ІІІ), % не більше ніж

0,0017 -0,0021

0,040

0,100

Масова частка нерозчинного у воді залишку (н.з.), % не більше ніж

0,2 – 0,4

0,4

6

Масова частка вологи, % не більше ніж

0,1 – 0,2

0,25

0,40

 

Склад солі для промислового переробляння за крупністю згідно ДСТУ 4246:2003

Мелена сіль

Показник  крупності

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Крупність 1 (помел 1)

До 1,2 мм включно, не менше ніж

Понад 2,5 мм, не більше ніж

85,0

3,0

Крупність 2 (помел 2)

До 2,5 мм включно, не менше ніж

Понад 4,0 мм, не більше ніж

80,0

10,0

Крупність 3 (помел 3)

До 4,0 мм включно, не менше ніж

Понад 4,0 мм, не більше ніж

85,0

15,0

Просіяна сіль

Показник  крупності

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Крупність 0

До 0,2 мм включно, не більше ніж

Понад 0,2 мм до 0,8 мм, не менше ніж

Понад 0,8 мм до 1,6 мм, не більше ніж

15,0

75,0

10,0

Крупність 1

До 0,8 мм включно, не більше ніж

Понад 0,8 мм до 1,2 мм, не менше ніж

Понад 1,2 мм до 2,5 мм, не більше ніж

15,0

75,0

10,0

Крупність 2

До 1,2 мм включно, не більше ніж

Понад 1,2 мм до 2,5 мм, не менше ніж

Понад 2,5 мм до 4 мм, не більше ніж

15,0

75,0

10,0

Крупність 3

 До 2,5 мм включно, не більше ніж

Понад 2,5 мм до 4,0 мм, не менше ніж

Понад 4,0 мм, не більше ніж

15,0

75,0

10,0

 

Знепилена сіль

Показник  крупності

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Крупність 1

До 0,2 мм включно, не більше ніж

Понад 0,2 мм до 1,2 мм, не менше ніж

Понад 1,2 мм, не більше ніж

 

8,0

72,0

20,0

Крупність 2

До 0,2 мм включно, не більше ніж

Понад 0,2 мм до 2,5 мм, не менше ніж

Понад 2,5 мм, не більше ніж

7,0

83,0

10,0

Крупність 3

До 1,0 мм включно, не більше ніж

Понад 1,0 мм до 5,0 мм, не менше ніж

Понад 5,0 мм до 10,0 мм, не більше ніж

15,0

75,0

10,0

 

Зернова сіль

Показник  крупності

Розмір часток

Склад за крупністю, %

Крупність  4

До 5,0 мм включно, не більше ніж

Понад 5,0 мм до 15,0 мм, не менше ніж

Понад 15,0 мм, не більше ніж

20,0

70,0

10,0

Крупність 5

До 5,0 мм включно, не більше ніж

Понад 5,0 мм до 40,0 мм , не менше ніж

Понад  40,0 мм, не більше ніж

20,0

70,0

10,0

Крупність 6

До 5,0 мм включно, не більше ніж

Понад 5,0 мм до 60,0 мм, не менше ніж

Понад 60,0 мм, не білше ніж

20,0

75,0

5,0

Крупність 7

До 5,0 мм включно, не більше ніж

Понад 5,0 мм до 150,0 мм, не менше ніж

Понад 150,0 мм, не больше ніж

10,0

85,0

5,0

  

Вміст токсичних елементів і радіонуклідів у кухонній солі згідно НД

Назва показника

Допустимі рівні

Фактичні показники

Токсичні елементи, мг/кг, не більше:

–         ртуть

–         миш’як

–         мідь

–         свинець

–         кадмій

–         цинк

 

 

0,01

1,00

3,00

2,00

0,10

10,00

 

 

0,0075-0,0082

< 0,03

0,3-0,36

0,52-0,55

0,0022-0,0043

1,23-1,29

Радіонукліди, Бк/кг, не більше:

–         цезій – 137

–         стронцій – 90

 

 

120

30

 

< 2

< 0,5