ISO,HACCP, ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Великим досягненням колективу ДП «Артемсіль» стало впровадження інтегрованої системи управління якістю та безпекою харчових продуктів та отримання сертифікатів про її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості – Вимоги» та ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до організацій, які беруть участь у ланцюзі створення харчової продукції», виданих міжнародною організацією.

Постійне удосконалення діяльності підприємства забезпечується шляхом ефективного управління процесами, реалізації політики та досягнення цілей у сфері якості та безпеки харчових продуктів, визначення та подальшої оптимізації процесів.

На підприємстві створюються умови для безперервного зростання кваліфікації кадрів, професійної самореализації персоналу та повного його залучення у вирішення завдань підприємства.

Можна виділити наступні переваги впровадження стандартів:
– підвищення конкурентоспроможності продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
– приведення технологічної документації на виробництві продуктів харчування у відповідність до європейських;
– підвищення кваліфікації персоналу підприємства та інше.

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – визнана в світі система аналізу ризиків та управління критичними контрольними точками.

Метою системи HACCP є забезпечення безпеки продуктів харчування для споживачів шляхом контролю над факторами ризику протягом повного циклу виробництва (запобігання випуску потенційно небезпечної продукції) і транспортування.

У документах cистеми НАССР, що розроблені на підприємстві, для кожної технологічної операції чітко прописані всі можливі небезпеки , які можуть загрожувати безпеці продукції (біологічні, хімічні та фізичні),критичні контрольні точки управління процесами забезпечено так, щоб виключити усі можливі фактори ризику.

Продукція контролюється на всіх етапах виробництва: від приймання допоміжних матеріалів – до реалізації готової продукції.

Відповідність даним стандартам – це контроль управління якістю та ризиками на всіх етапах виробництва: від виробництва сировини до реалізації готового продукту.

Всі наші зусилля спрямовані на випуск якісної, безпечної продукції з використанням сучасних технологій,  на досягнення та утримання на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту репутації підприємства – виробника продукції стабільної якості та безпеки.