Правова політика ДП «Артемсіль»

Стан правової політики Державного підприємства «Артемсіль», її проблеми та перспективи розвитку були і залишаються актуальними.  Саме тому юридична служба підприємства спрямовує  зусилля на упорядкування правової сфери, яка своїм юридичним інструментарієм здатна оптимізувати економічні відносини, а  також  доброякісні  відносини підприємства зі своїми  контрагентами  та робітниками.

Формування правової політики є об’єктивною необхідністю у діяльності ДП «Артемсіль». Постійно зростають та підсилюються управлінська функція права, роль і значущість правосвідомості, розширюються договірні засади правового регулювання, що також свідчить про актуалізацію питань правової політики.

Визначення першочергових завдань правової політики створює сприятливі умови для успішного вирішення тактичних (проміжних) завдань, спрямованих на досягнення підприємством  стратегічних  цілей.

Очолює організацію правової політики та правового супроводження підприємства  юридичний відділ ДП «Артемсіль», завданням  якого є  обов’язок  проводити роботу спрямовану на правильне застосування та дотримання  Конституції України, законів та інших нормативних актів, антикорупційного законодавства роботодавцем та працівниками. Також  обов’язком юридичного відділу є розробка та участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності підприємства, перевірка відповідності внутрішніх локальних актів  чинному законодавству України,  які подаються на підпис керівнику підприємства. Ведення претензійної та позовної роботи, захист  інтересів підприємства в судах, в правоохоронних органах. Складання та перевірка договорів,  укладених підприємством з  контрагентами.  Консультації  робітників підприємства  з усіх правових питань.

Юридичний відділ працює в суворій відповідності з вимогами законодавства та  ділової поведінки.

Правники, які працюють в  юридичному відділі ДП «Артемсіль» характеризуються високою відповідальністю, професіоналізмом, досягненням поставлених завдань, сумлінним ставленням до своїх обов’язків, вдосконалюють рівень своїх знань та свою роботу, відповідно до вимог діючого законодавства та Конституції України.

Таким чином, правова політика як стратегія і тактика розвитку підприємства враховує якісні зміни в усіх сферах діяльності ДП «Артемсіль», а також  якісні зміни в житті робітників підприємства.