КАДРОВА ПОЛІТИКА

Кадрова політика ДП «Артемсіль» включає в себе реалізацію таких напрямків, як:

  • залучення найкращих висококваліфікованих фахівців;
  • максимальне сприяння професійному та кар’єрному зростанню своїх співробітників;
  • можливість для самореалізації;
  • створення комфортних умов праці й гарантія гідного рівня заробітної плати та соціального забезпечення.

основними цілями кадрової політики підприємства є:

  • своєчасне забезпечення підприємства персоналом необхідної кваліфікації;
  • забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов`язків громадян;
  • раціональне використання трудового потенціалу;
  • формування і підтримання ефективної роботи  трудових колективів.

Забезпечення стабільності – одна з найважливіших рис нашого підприємства. Персонал підприємства завжди знає цілі та шляхи їх досягнення, що гарантує нашим працівникам впевненість у завтрашньому дні та забезпечення власної стабільності.

Ми дотримуємось принципу розвитку спеціалістів та залучення нового персоналу у відповідності з високими вимогами до їх професійного та особистого рівнів. Ми усвідомлюємо, що  кадровий потенціал —найважливіша складова підприємства. У зв’язку з цим ми орієнтовані на встановлення з кожним працівником довготривалих трудових відносин, які базуються на принципах соціального партнерства та дотримання вимог кадрового законодавства.