Через постійний ріст цін за енергоносії відбувається збільшення собівартості продукції виробництва ДП «АРТЕМСІЛЬ».

Процес видобування та переробки солі є матеріалоємним, і крім витрат на пакування розфасованої та затареної продукції, певну частку в ньому займають витрати на газ та електроенергію. Очевидно, що в умовах постійного росту цін за кіловат-години та кубометри газу, собівартість соляної продукції не може залишатися незмінною.

За технологією соляного виробництва робочі дільниці рудників оснащенні електричним обладнанням для видобутку та переробки солі, і відповідно, частка витрат за електроенергію в собівартості соляної продукції майже 10%.

Як відомо, протягом 11 місяців 2021 року ціна за електроенергію для промислових підприємств України зросла на 62,5%, що призвело до підвищення собівартості пакованої солі харчового призначення.

Якщо аналізувати вплив зростання ціни за газ, то в собівартості солі він майже 5%. Водночас, у 2021 році ціна за газ у порівнянні з минулим роком збільшилася в 10 разів. До речі, ціна за воду з вересня 2021 року також збільшилася на 25,3%.

Таким чином, постійне зростання цін на енергоносії незмінно призводить до збільшення собівартості соляної продукції і, відповідно, до зміни цінової політики підприємства. Для зменшення негативного впливу тарифів на електроенергію, воду, природний газ та з метою зменшення собівартості продукції «АРТЕМСІЛЬ» проводить модернізацію своїх виробничих потужностей з заміною старих енергоємних фасувальних ліній на нові сучасні, які є значно ефективнішими і потребують менших затрат енергії при виробництві солі. Але цей процес дуже тривалий і потребує великих фінансових вливань.

Незважаючи на всі ці фактори ДП «АРТЕМСІЛЬ» при запланованому річному плані в 1,750 млн. тонн солі вже видобуло і переробило 1,869 млн. тонн солі. Підприємство своєчасно проводить відрахування обов’язкових податків і зборів до бюджету, стабільно і в повному обсязі виплачує заробітну плату всім працівникам, виконує соціальні зобов’язання.