13-15 квітня 2021 року в ДП «АРТЕМСІЛЬ» відбувся перший щорічний аудит перевірки відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів ІSO 9001: 2015 і ISO 22000: 2018.

Аудит був проведений групою аудиту, що працює від імені QSCert – UkraineB. V., відповідно до затвердженої програми. Його основні цілі – перевірка діючої системи менеджменту на відповідність стандартам ІSO 9001: 2015 і ISO 22000: 2018; оцінка можливості системи менеджменту забезпечувати виконання законодавчих та інших вимог; оцінка результатів системи менеджменту; ідентифікування можливості для поліпшення системи менеджменту.

У ході проведення аудиту невідповідностей не встановлено. Водночас були ідентифіковані області вдосконалення, які будуть представлені в звіті про аудит. Ґрунтуючись на результатах аудиту, Провідний Аудитор підтвердив, що діюча інтегрована система менеджменту є результативною і відповідає критеріям аудиту й запропонував продовжити дію сертифікату.

Функціонуюча інтегрована система менеджменту гарантує незмінно високу якість товару незалежно від зміни зовнішніх або внутрішніх умов і дозволяє забезпечити збереження харчової продукції на кожному з етапів технологічного процесу; здійснювати контроль над параметрами, від яких залежить безпека продукції; своєчасно вживати запобіжні заходи.