Розглянувши Ваш інформаційний запит від 11.08.2020 повідомляємо про наступне:

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII визначено, що:

«1. До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать:

1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад;

2) Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття (далі – органи соціального страхування);

3) юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;

4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою цієї статті, та відповідають хоча б одній з таких ознак:

органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання;

наявність спеціальних або ексклюзивних прав – прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв.».

Згідно ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», роз’яснення Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 21.05.2020 № 3304-04/32275-06, ст. 74, 75 ГК України, ДП «Артемсіль», як державне комерційне підприємство, не є замовником, та, відповідно, не підпадає під дію зазначеного Закону з наступних підстав:

– при закупівлі товарів, робіт та послуг підприємство не користується бюджетними коштами, тобто здійснює закупівлю за власні кошти;

– згідно статуту ДП «Артемсіль» не створене з метою забезпечення потреб держави або територіальних громад, так як забезпечення потреб держави та територіальних громад характеризуються тим, що для їх забезпечення держава або органи місцевого самоврядування приймають нормативно-правові акти, розпорядчі рішення, у яких фактично констатується обов’язок або функція державної інституції забезпечити певну функцію держави чи загальні потреби територіальної громади, серед яких є організація освіти, охорони здоров’я громадян, охорони громадського правопорядку, тощо. ДП «Артемсіль» є самостійний суб’єкт господарювання, який не відповідає за зобов’язаннями держави, та, відповідно, метою його організації є отримання прибутку, підприємство не виконує функції державної інституції;

– забезпечення потреб держави буде мати місце на промисловій або комерційній основі, якщо ДП «Артемсіль» буде уповноважено розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування на підставі відповідного розпорядження суб’єкта владних повноважень.

Крім того, ДП «Артемсіль» не здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, визначених частиною 2 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та відповідно не є замовником.

Також зауважуємо, що статтею 75 Господарського кодексу України зазначено:

«Державне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державному підприємству, об’єднання таких підприємств, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі», звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.».

Так, у відповідності до Річного плану закупівель товарів, робіт, послуг на 2020 рік, для забезпечення приладами першої необхідності, лікарськими засобами та іншим медичних пунктів виробничих підрозділів підприємства між ДП «АРТЕМСІЛЬ» та ПП «ТОНУС-ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33503458) укладено договір № 12/01-09-175 від 04.08.2020 на закупівлю лікарських засобів, лічильних приладів медичного призначення, медичних матеріалів та ін. за 89 найменуваннями загальною ціною 67789,12 грн.

На виконання вимог ст. 75 Господарського кодексу України ДП «АРТЕМСІЛЬ» оприлюднило на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі», звіти про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств.

Умовами договору передбачено постачання лікарських засобів, лічильних приладів медичного призначення, медичних матеріалів та ін. за 89 найменуваннями, які згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» визначено за 12 кодами. На веб-порталі Уповноваженого органу передбачена можливість оприлюднити звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов лише за єдиним кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

У зв’язку із вищевикладеним ДП «АРТЕМСІЛЬ» оприлюднено 12 звітів про укладення договору за кошти підприємства в розрізі за кодами національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:

 1. UA-2020-08-10-001662-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001662-c);
 2. UA-2020-08-10-003295-b (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-003295-b);
 3. UA-2020-08-10-001585-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001585-c);
 4. UA-2020-08-10-005551-a (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-005551-a);
 5. UA-2020-08-10-005459-a (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-005459-a);
 6. UA-2020-08-10-001429-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001429-c);
 7. UA-2020-08-10-001196-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001196-c);
 8. UA-2020-08-10-001145-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001145-c);
 9. UA-2020-08-10-002199-b (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-002199-b);
 10. UA-2020-08-10-001101-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001101-c);
 11. UA-2020-08-06-002303-b (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-002303-b);
 12. UA-2020-08-06-004470-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-004470-c).

В кожному з дванадцяти оприлюднених звітів згідно укладеного договору № 12/01-09-175 від 04.08.2020 між ДП «АРТЕМСІЛЬ» та ПП «ТОНУС-ПЛЮС» зазначені номер договору «12/01-09-175» дата укладення договору «04 серпня 2020», ціна договору «67 789,12 грн. з ПДВ».

Кожен з дванадцяти оприлюднених звітів містить інформацію про ціни за одиницю.

Так згідно оприлюдненого звіту UA-2020-08-10-001662-c (доступний для перегляду в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001662-c), невірно зазначена інформація про який стала предметом публікації «ДП “Артемсіль” закупили ртутні термометри за понад 9 тис грн за штуку» на сторінках інтернет-ресурсу «Вільне радіо» (https://freeradio.com.ua/) за адресою в мережі інтернет https://freeradio.com.ua/dp-artemsil-zakupyly-rtutni-termometry-za-ponad-9-tys-hrn-za-shtuku-onovleno/, та в наслідок стало предметом перепублікації на інших медіа-ресурсах, як наприклад Цензор.Нет («Махінації з тендерами: Артемсіль закупило термометрів по 9 тисяч за шт.»), серед іншого зазначено зокрема наступне:

Дата укладання договору: 04 серпня 2020

Номер договору: 12/01-09-175

Ціна договору: 67789,12 UAH з ПДВ

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг – Термометр для вимір.темп.тіла ртутний; Кількість товарів, робіт чи послуг – 5 шт., Ціна за одиницю – 24.60 UAH з ПДВ.

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг – Термометр для холодильника ТС-7-М1; Кількість товарів, робіт чи послуг – 2 шт., Ціна за одиницю – 57 UAH з ПДВ.

Тобто ДП «АРТЕМСІЛЬ» уклало договір № 12/01-09-175 від 04.08.2020 на постачання лікарських засобів, лічильних приладів медичного призначення, медичних матеріалів та ін. (кількістю всього 89 найменувань) на загальну суму 67789,12 грн. та зокрема серед них термометр для вимір.темп.тіла ртутний в кількості 5 шт. за ціною – 24,60 грн./шт. з ПДВ та термометр для холодильника ТС-7-М1 в кількості – 2 шт. за ціною – 57 грн./шт. з ПДВ.

Більш того, слід зазначити, що згідно внутрішніх локальних актів ДП «АРТЕМСІЛЬ» перед укладенням договорів ціни із закупівлі товарів, робіт та послуг проходять ретельну перевірку відділом економічної безпеки підприємства.

Щодо п.4 запиту вважаємо за необхідне зазначити, що ДП «Артемсіль» є державним комерційним підприємством яке здійснює закупівлю за власні кошти, тому відображення в пошуковій системі (платежі казначейства) проплати підряднику відсутні.

Додатки:

 1. Звіт UA-2020-08-10-001662-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001662-c);
 2. Звіт UA-2020-08-10-003295-b (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-003295-b);
 3. Звіт UA-2020-08-10-001585-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001585-c);
 4. Звіт UA-2020-08-10-005551-a (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-005551-a);
 5. Звіт UA-2020-08-10-005459-a (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-005459-a);
 6. Звіт UA-2020-08-10-001429-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001429-c);
 7. Звіт UA-2020-08-10-001196-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001196-c);
 8. Звіт UA-2020-08-10-001145-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001145-c);
 9. Звіт UA-2020-08-10-002199-b (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-002199-b);
 10. Звіт UA-2020-08-10-001101-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-10-001101-c);
 11. Звіт UA-2020-08-06-002303-b (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-002303-b);
 12. Звіт UA-2020-08-06-004470-c (роздрукований з веб-порталу Уповноваженого органу Prozorro.gov.ua в мережі інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-004470-c).